محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

تاثیر بازنشستگی در رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

تاثیر بازنشستگی در رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

ادامه مطلب

تاثیر بازنشستگی در رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

مرجع صالح اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۷۷

مرجع صالح اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۷۷

ادامه مطلب

مرجع صالح اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۷۷

طرح جامع چیست؟

طرح جامع چیست؟

ادامه مطلب

طرح جامع چیست؟

شکایت از شهرداری مناطق تهران در دادگاه بابت ایراد خسارت

شکایت از شهرداری مناطق تهران در دادگاه بابت ایراد خسارت

ادامه مطلب

شکایت از شهرداری مناطق تهران در دادگاه بابت ایراد خسارت

دستور موقت برای توقف اجرای رای تخریب و اعاده به وضع سابق

دستور موقت برای توقف اجرای رای تخریب و اعاده به وضع سابق

ادامه مطلب

دستور موقت برای توقف اجرای رای تخریب و اعاده به وضع سابق

محاسبه مدت خدمت در جبهه در سابقه خدمت

محاسبه مدت خدمت در جبهه در سابقه خدمت

ادامه مطلب

محاسبه مدت خدمت در جبهه در سابقه خدمت

وکیل برای شکایت از شهرداری تنکابن

وکیل برای شکایت از شهرداری تنکابن

ادامه مطلب

وکیل برای شکایت از شهرداری تنکابن

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال رای هیات حل اختلاف کارگری

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال رای هیات حل اختلاف کارگری

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال رای هیات حل اختلاف کارگری

دستور موقت مبنی بر توقف اخراج کارمند با ۱۵ یا ۲۰ سال سابقه

دستور موقت مبنی بر توقف اخراج کارمند با ۱۵ یا ۲۰ سال سابقه

ادامه مطلب

دستور موقت مبنی بر توقف اخراج کارمند با ۱۵ یا ۲۰ سال سابقه

نمونه رای مطالبه هزینه های انجام شده در مال مشاع

نمونه رای مطالبه هزینه های انجام شده در مال مشاع

ادامه مطلب

نمونه رای مطالبه هزینه های انجام شده در مال مشاع

مرجع حل اختلاف در احراز جانبازی اشخاص

مرجع حل اختلاف در احراز جانبازی اشخاص

ادامه مطلب

مرجع حل اختلاف در احراز جانبازی اشخاص

تعیین دقیق قانون استخدامی خاص حاکم بر قرارداد

تعیین دقیق قانون استخدامی خاص حاکم بر قرارداد

ادامه مطلب

تعیین دقیق قانون استخدامی خاص حاکم بر قرارداد

اختیارات مامورین شهرداری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی

اختیارات مامورین شهرداری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی

ادامه مطلب

اختیارات مامورین شهرداری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی

شرایط دریافت کمک هزینه عائله مندی برای فرزند دختر

شرایط دریافت کمک هزینه عائله مندی برای فرزند دختر

ادامه مطلب

شرایط دریافت کمک هزینه عائله مندی برای فرزند دختر

نمونه رای ابطال تکلیف داوطلب به آزمون جدید در برخی دروس

نمونه رای ابطال تکلیف داوطلب به آزمون جدید در برخی دروس

ادامه مطلب

نمونه رای ابطال تکلیف داوطلب به آزمون جدید در برخی دروس

دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه علیه دولت

دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه علیه دولت

ادامه مطلب

دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه علیه دولت

وضعیت مالکیت اشخاص بعد از عدم اجرای طرح عمومی

وضعیت مالکیت اشخاص بعد از عدم اجرای طرح عمومی

ادامه مطلب

وضعیت مالکیت اشخاص بعد از عدم اجرای طرح عمومی

نمونه دادخواست ابطال رای شورای اصلاحات ارضی در دیوان عدالت

نمونه دادخواست ابطال رای شورای اصلاحات ارضی در دیوان عدالت

ادامه مطلب

نمونه دادخواست ابطال رای شورای اصلاحات ارضی در دیوان عدالت

شرایط شکایت شرکتهای خصوصی علیه یکدیگر در دیوان عدالت اداری

شرایط شکایت شرکتهای خصوصی علیه یکدیگر در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط شکایت شرکتهای خصوصی علیه یکدیگر در دیوان عدالت اداری

تخریب ساختمان مسکونی که با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تغییر کاربری گرفته است

تخریب ساختمان مسکونی که با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تغییر کاربری گرفته است

ادامه مطلب

تخریب ساختمان مسکونی که با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تغییر کاربری گرفته است