محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

مرجع حل اختلاف در احراز جانبازی اشخاص

مرجع حل اختلاف در احراز جانبازی اشخاص

ادامه مطلب

مرجع حل اختلاف در احراز جانبازی اشخاص

نحوه شکایت از تصمیمات واحدهای دولتی مسئول پروژه های مسکن مهر

نحوه شکایت از تصمیمات واحدهای دولتی مسئول پروژه های مسکن مهر

ادامه مطلب

نحوه شکایت از تصمیمات واحدهای دولتی مسئول پروژه های مسکن مهر

بازنشستگی پیش از موعد و ابطال حکم آن در دیوان عدالت اداری

بازنشستگی پیش از موعد و ابطال حکم آن در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

بازنشستگی پیش از موعد و ابطال حکم آن در دیوان عدالت اداری

کاربری اراضی زراعی و باغها و تغییر غیرمجاز آنها

کاربری اراضی زراعی و باغها و تغییر غیرمجاز آنها

ادامه مطلب

کاربری اراضی زراعی و باغها و تغییر غیرمجاز آنها

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

نمونه رای احتساب سنوات تحصیلی جزء سابقه خدمت در آموزش و پرورش

نمونه رای احتساب سنوات تحصیلی جزء سابقه خدمت در آموزش و پرورش

ادامه مطلب

نمونه رای احتساب سنوات تحصیلی جزء سابقه خدمت در آموزش و پرورش

ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 توسط پیمانکار

ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 توسط پیمانکار

ادامه مطلب

ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 توسط پیمانکار

نحوه اعتراض به اقدامات وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص فعالیت‌های معدنی

نحوه اعتراض به اقدامات وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص فعالیت‌های معدنی

ادامه مطلب

نحوه اعتراض به اقدامات وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص فعالیت‌های معدنی

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال رای هیات حل اختلاف کارگری

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال رای هیات حل اختلاف کارگری

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال رای هیات حل اختلاف کارگری

تعاریف انواع اراضی  کدامند؟

تعاریف انواع اراضی  کدامند؟

ادامه مطلب

تعاریف انواع اراضی  کدامند؟

دستور موقت جلوگیری از منوع الخروجی رئیس هیات مدیره

دستور موقت جلوگیری از منوع الخروجی رئیس هیات مدیره

ادامه مطلب

دستور موقت جلوگیری از منوع الخروجی رئیس هیات مدیره

احداث اضافه بنا علاوه بر اتاقک نگهبانی در اراضی زراعی وباغها

احداث اضافه بنا علاوه بر اتاقک نگهبانی در اراضی زراعی وباغها

ادامه مطلب

احداث اضافه بنا علاوه بر اتاقک نگهبانی در اراضی زراعی وباغها

شرایط موافقت با بازنشستگی پیش از موعد در دستگاههای دولتی

شرایط موافقت با بازنشستگی پیش از موعد در دستگاههای دولتی

ادامه مطلب

شرایط موافقت با بازنشستگی پیش از موعد در دستگاههای دولتی

تاثیر سوابق غیردولتی در حقوق باز نشستگی

تاثیر سوابق غیردولتی در حقوق باز نشستگی

ادامه مطلب

تاثیر سوابق غیردولتی در حقوق باز نشستگی

نمونه لایحه اعتراض به رای تعطیلی محل کسب در دیوان عدالت اداری

نمونه لایحه اعتراض به رای تعطیلی محل کسب در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نمونه لایحه اعتراض به رای تعطیلی محل کسب در دیوان عدالت اداری

آدرس دیوان عدالت اداری در تهران

آدرس دیوان عدالت اداری در تهران

ادامه مطلب

آدرس دیوان عدالت اداری در تهران

رای دیوان عدالت اداری در مورد افراز و تفکیک اراضی واقع در محدوده شهرها

رای دیوان عدالت اداری در مورد افراز و تفکیک اراضی واقع در محدوده شهرها

ادامه مطلب

رای دیوان عدالت اداری در مورد افراز و تفکیک اراضی واقع در محدوده شهرها

تاثیر وجود کد رهگیری در میزان اعتبار معاملات املاک

تاثیر وجود کد رهگیری در میزان اعتبار معاملات املاک

ادامه مطلب

تاثیر وجود کد رهگیری در میزان اعتبار معاملات املاک

شرایط عدم اعمال افزایش سود بازرگانی در خصوص ورود کالا

شرایط عدم اعمال افزایش سود بازرگانی در خصوص ورود کالا

ادامه مطلب

شرایط عدم اعمال افزایش سود بازرگانی در خصوص ورود کالا

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ادامه مطلب

قانون رسیدگی به تخلفات اداری