محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

مسئول پرداخت جریمه های متعلق به ساختمان در صورت انتقال آن

مسئول پرداخت جریمه های متعلق به ساختمان در صورت انتقال آن

ادامه مطلب

مسئول پرداخت جریمه های متعلق به ساختمان در صورت انتقال آن

مراجع صالح صدور پروانه  چاه آب مصرف معقول

مراجع صالح صدور پروانه چاه آب مصرف معقول

ادامه مطلب

مراجع صالح صدور پروانه چاه آب مصرف معقول

نمونه رای دیوان عدالت اداری درباره سهم شهرداری از تفکیک زمین

نمونه رای دیوان عدالت اداری درباره سهم شهرداری از تفکیک زمین

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت اداری درباره سهم شهرداری از تفکیک زمین

حدود صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قراردادها

حدود صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قراردادها

ادامه مطلب

حدود صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قراردادها

اراضی دایر و بایر چیست؟

اراضی دایر و بایر چیست؟

ادامه مطلب

اراضی دایر و بایر چیست؟

وظایف گروه های تحقیق هیات های تخلفات اداری کارمندان

وظایف گروه های تحقیق هیات های تخلفات اداری کارمندان

ادامه مطلب

وظایف گروه های تحقیق هیات های تخلفات اداری کارمندان

ضمانت اجرای تغییر کاربری از غیر تجاری به تجاری

ضمانت اجرای تغییر کاربری از غیر تجاری به تجاری

ادامه مطلب

ضمانت اجرای تغییر کاربری از غیر تجاری به تجاری

شرایط تملک ملک اشخاص برای طرحهای عمومی

شرایط تملک ملک اشخاص برای طرحهای عمومی

ادامه مطلب

شرایط تملک ملک اشخاص برای طرحهای عمومی

مرجع تقاضای تغییر کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها

مرجع تقاضای تغییر کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها

ادامه مطلب

مرجع تقاضای تغییر کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها

صدور مجوز ساخت بخشداری برای املاک واقع در محدوده شهری

صدور مجوز ساخت بخشداری برای املاک واقع در محدوده شهری

ادامه مطلب

صدور مجوز ساخت بخشداری برای املاک واقع در محدوده شهری

مقررات مربوط به مشاغل خانگی در قانون شهرداری

مقررات مربوط به مشاغل خانگی در قانون شهرداری

ادامه مطلب

مقررات مربوط به مشاغل خانگی در قانون شهرداری

نحوه ابطال اسناد معارض برای اشخاص در دیوان عدالت اداری

نحوه ابطال اسناد معارض برای اشخاص در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نحوه ابطال اسناد معارض برای اشخاص در دیوان عدالت اداری

نحوه احراز جانبازی مجروحین در مناطق جنگی با مواد منفجره

نحوه احراز جانبازی مجروحین در مناطق جنگی با مواد منفجره

ادامه مطلب

نحوه احراز جانبازی مجروحین در مناطق جنگی با مواد منفجره

خسارت تاخیر تادیه حقوق و مزایای کارمندان دولت

خسارت تاخیر تادیه حقوق و مزایای کارمندان دولت

ادامه مطلب

خسارت تاخیر تادیه حقوق و مزایای کارمندان دولت

نحوه طرح دعوی علیه شهرداری ها راجع به ایراد خسارت تخریب اموال

نحوه طرح دعوی علیه شهرداری ها راجع به ایراد خسارت تخریب اموال

ادامه مطلب

نحوه طرح دعوی علیه شهرداری ها راجع به ایراد خسارت تخریب اموال

درخواست مرخصی بدون حقوق یا استعفا

درخواست مرخصی بدون حقوق یا استعفا

ادامه مطلب

درخواست مرخصی بدون حقوق یا استعفا

اعتراض به نحوه محاسبه متراژ تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

اعتراض به نحوه محاسبه متراژ تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

ادامه مطلب

اعتراض به نحوه محاسبه متراژ تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

مزایای استخدامی برای جانبازان

مزایای استخدامی برای جانبازان

ادامه مطلب

مزایای استخدامی برای جانبازان

وکیل برای  شکایت از کمیسیون ماده 100 اردبیل

وکیل برای شکایت از کمیسیون ماده 100 اردبیل

ادامه مطلب

وکیل برای شکایت از کمیسیون ماده 100 اردبیل

صدور حکم تخریب به علت وقوع ملک در طرح گذر در کمیسیون ماده 100

صدور حکم تخریب به علت وقوع ملک در طرح گذر در کمیسیون ماده 100

ادامه مطلب

صدور حکم تخریب به علت وقوع ملک در طرح گذر در کمیسیون ماده 100