محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

 وکیل تخصصی امور شهرداری،لطفاً برای نحوه صحیح طرح دعوا و امکان و یا عدم امکان طرح شکایت از شهرداری از جمله دعاوی مربوط به کمیسیون ماده 100 و عوارض لطفاً مدارک و مستندات خود را از طریق واتس اپ به شماره ی 09194504079ارسال بفرمایید. با احترام کریمی وکیل دادگستری

مقالات ما

صلاحیت دیوان در تعیین حریم و بستر رودخانه

صلاحیت دیوان در تعیین حریم و بستر رودخانه

ادامه مطلب وکیل

صلاحیت دیوان در تعیین حریم و بستر رودخانه

تاثیر حکم برائت دادگاه کیفری در اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری

تاثیر حکم برائت دادگاه کیفری در اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب وکیل

تاثیر حکم برائت دادگاه کیفری در اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری

تاثیر عدم ارسال پاسخ نماینده دولتی در پرونده دیوان عدالت اداری

تاثیر عدم ارسال پاسخ نماینده دولتی در پرونده دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب وکیل

تاثیر عدم ارسال پاسخ نماینده دولتی در پرونده دیوان عدالت اداری

تاثیر اعلام یک منطقه به عنوان منطقه محروم در حقوق و مزایای کارمند بازنشسته

تاثیر اعلام یک منطقه به عنوان منطقه محروم در حقوق و مزایای کارمند بازنشسته

ادامه مطلب وکیل

تاثیر اعلام یک منطقه به عنوان منطقه محروم در حقوق و مزایای کارمند بازنشسته

مرجع اعتراض به رای کمیته انضباطی دانشگاه ها

مرجع اعتراض به رای کمیته انضباطی دانشگاه ها

ادامه مطلب وکیل

مرجع اعتراض به رای کمیته انضباطی دانشگاه ها

نمونه رای دیوان عدالت درباره تخلفات اداری

نمونه رای دیوان عدالت درباره تخلفات اداری

ادامه مطلب وکیل

نمونه رای دیوان عدالت درباره تخلفات اداری

رسیدگی به اتهام سهل انگاری در هیات تخلفات اداری

رسیدگی به اتهام سهل انگاری در هیات تخلفات اداری

ادامه مطلب وکیل

رسیدگی به اتهام سهل انگاری در هیات تخلفات اداری

دستور موقت جلوگیری از قطع مستمری از سوی سازمان تامین اجتماعی

دستور موقت جلوگیری از قطع مستمری از سوی سازمان تامین اجتماعی

ادامه مطلب وکیل

دستور موقت جلوگیری از قطع مستمری از سوی سازمان تامین اجتماعی

غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی کارمندان

غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی کارمندان

ادامه مطلب وکیل

غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی کارمندان

تشدید جریمه رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در مرحله بالاتر

تشدید جریمه رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در مرحله بالاتر

ادامه مطلب وکیل

تشدید جریمه رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در مرحله بالاتر

میزان اعتبار تعیین بنگاه معاملات املاک به عنوان داور

میزان اعتبار تعیین بنگاه معاملات املاک به عنوان داور

ادامه مطلب وکیل

میزان اعتبار تعیین بنگاه معاملات املاک به عنوان داور

وظایف ماموران جهاد کشاورزی در زمان مشاهده تغییر کاربری

وظایف ماموران جهاد کشاورزی در زمان مشاهده تغییر کاربری

ادامه مطلب وکیل

وظایف ماموران جهاد کشاورزی در زمان مشاهده تغییر کاربری

دستور موقت توقف اجرای رای منتفی شدن قبولی در آزمون کارشناسی ارشد

دستور موقت توقف اجرای رای منتفی شدن قبولی در آزمون کارشناسی ارشد

ادامه مطلب وکیل

دستور موقت توقف اجرای رای منتفی شدن قبولی در آزمون کارشناسی ارشد

رای دیوان عدالت اداری در مورد افراز و تفکیک اراضی واقع در محدوده شهرها

رای دیوان عدالت اداری در مورد افراز و تفکیک اراضی واقع در محدوده شهرها

ادامه مطلب وکیل

رای دیوان عدالت اداری در مورد افراز و تفکیک اراضی واقع در محدوده شهرها

وکیل لرستان برای امور شهرداری

وکیل لرستان برای امور شهرداری

ادامه مطلب وکیل

وکیل لرستان برای امور شهرداری

مرجع رسیدگی به تخلفات اداری قاضی دادگستری

مرجع رسیدگی به تخلفات اداری قاضی دادگستری

ادامه مطلب وکیل

مرجع رسیدگی به تخلفات اداری قاضی دادگستری

نحوه مطالبه خسارت از سازمان‌های دولتی در دادگاه های عمومی

نحوه مطالبه خسارت از سازمان‌های دولتی در دادگاه های عمومی

ادامه مطلب وکیل

نحوه مطالبه خسارت از سازمان‌های دولتی در دادگاه های عمومی

نمونه اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی

نمونه اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی

ادامه مطلب وکیل

نمونه اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی

نمونه رای دیوان عدالت در مورد تابعیت

نمونه رای دیوان عدالت در مورد تابعیت

ادامه مطلب وکیل

نمونه رای دیوان عدالت در مورد تابعیت

قوانین مربوط به تردید تابعیت اشخاص

قوانین مربوط به تردید تابعیت اشخاص

ادامه مطلب وکیل

قوانین مربوط به تردید تابعیت اشخاص