محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

بازخریدی به دلیل غیبت غیر موجه با رای هیات تخلفات اداری

بازخریدی به دلیل غیبت غیر موجه با رای هیات تخلفات اداری

ادامه مطلب

بازخریدی به دلیل غیبت غیر موجه با رای هیات تخلفات اداری

تاثیر ارتکاب تخلف اداری پس از بازنشستگی کارمند

تاثیر ارتکاب تخلف اداری پس از بازنشستگی کارمند

ادامه مطلب

تاثیر ارتکاب تخلف اداری پس از بازنشستگی کارمند

مرجع اعتراض به تصمیم کمیسیون رسیدگی به چاههای آب فاقد پروانه

مرجع اعتراض به تصمیم کمیسیون رسیدگی به چاههای آب فاقد پروانه

ادامه مطلب

مرجع اعتراض به تصمیم کمیسیون رسیدگی به چاههای آب فاقد پروانه

مصوبه جدید هیات وزیران به عنوان دلیل جدید در اعاده دارسی دیوان عدالت

مصوبه جدید هیات وزیران به عنوان دلیل جدید در اعاده دارسی دیوان عدالت

ادامه مطلب

مصوبه جدید هیات وزیران به عنوان دلیل جدید در اعاده دارسی دیوان عدالت

تاثیر سوابق غیردولتی در حقوق باز نشستگی

تاثیر سوابق غیردولتی در حقوق باز نشستگی

ادامه مطلب

تاثیر سوابق غیردولتی در حقوق باز نشستگی

مقررات دریافت بهای خدمات از زمینهای خالی در شهرها

مقررات دریافت بهای خدمات از زمینهای خالی در شهرها

ادامه مطلب

مقررات دریافت بهای خدمات از زمینهای خالی در شهرها

جریمه تاخیر در پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

جریمه تاخیر در پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

ادامه مطلب

جریمه تاخیر در پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

مرجع صالح رسیدگی به تعیین درصد جانبازی

مرجع صالح رسیدگی به تعیین درصد جانبازی

ادامه مطلب

مرجع صالح رسیدگی به تعیین درصد جانبازی

نحوه ابطال اقدامات ثبت احوال مبنی بر ابطال شناسنامه

نحوه ابطال اقدامات ثبت احوال مبنی بر ابطال شناسنامه

ادامه مطلب

نحوه ابطال اقدامات ثبت احوال مبنی بر ابطال شناسنامه

مسئول پرداخت جریمه های متعلق به ساختمان در صورت انتقال آن

مسئول پرداخت جریمه های متعلق به ساختمان در صورت انتقال آن

ادامه مطلب

مسئول پرداخت جریمه های متعلق به ساختمان در صورت انتقال آن

وکیل برای شکایت از شهرداری آذربایجان

وکیل برای شکایت از شهرداری آذربایجان

ادامه مطلب

وکیل برای شکایت از شهرداری آذربایجان

مقررات مرخصی کارمندان در مناطق محروم

مقررات مرخصی کارمندان در مناطق محروم

ادامه مطلب

مقررات مرخصی کارمندان در مناطق محروم

شرایط تایید آرای هیات مرکزی گزینش در دیوان عدالت اداری

شرایط تایید آرای هیات مرکزی گزینش در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط تایید آرای هیات مرکزی گزینش در دیوان عدالت اداری

تاثیر عدم محکومیت در مرجع قضایی در رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری

تاثیر عدم محکومیت در مرجع قضایی در رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری

ادامه مطلب

تاثیر عدم محکومیت در مرجع قضایی در رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری

مقررات احتساب دوره بهورزی در سابقه خدمت

مقررات احتساب دوره بهورزی در سابقه خدمت

ادامه مطلب

مقررات احتساب دوره بهورزی در سابقه خدمت

الزام گزینش به آزمایش مجدد در صورت انکار کارمند به اعتیاد

الزام گزینش به آزمایش مجدد در صورت انکار کارمند به اعتیاد

ادامه مطلب

الزام گزینش به آزمایش مجدد در صورت انکار کارمند به اعتیاد

شکایت از سازمان دامپزشکی بابت توقیف محموله وارداتی

شکایت از سازمان دامپزشکی بابت توقیف محموله وارداتی

ادامه مطلب

شکایت از سازمان دامپزشکی بابت توقیف محموله وارداتی

مراحل جذب اعضای هیات علمی در دانشگاهها

مراحل جذب اعضای هیات علمی در دانشگاهها

ادامه مطلب

مراحل جذب اعضای هیات علمی در دانشگاهها

استنکاف کمیسیون ماده 100 شهرداری از اجرای رای دیوان

استنکاف کمیسیون ماده 100 شهرداری از اجرای رای دیوان

ادامه مطلب

استنکاف کمیسیون ماده 100 شهرداری از اجرای رای دیوان

میزان اعتبار تعیین بنگاه معاملات املاک به عنوان داور

میزان اعتبار تعیین بنگاه معاملات املاک به عنوان داور

ادامه مطلب

میزان اعتبار تعیین بنگاه معاملات املاک به عنوان داور