محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

شرایط اعتراض به رای هیات تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

شرایط اعتراض به رای هیات تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط اعتراض به رای هیات تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

صدور مجوز ساخت بخشداری برای املاک واقع در محدوده شهری

صدور مجوز ساخت بخشداری برای املاک واقع در محدوده شهری

ادامه مطلب

صدور مجوز ساخت بخشداری برای املاک واقع در محدوده شهری

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ادامه مطلب

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مرجع تشخیص زراعی بودن زمین

مرجع تشخیص زراعی بودن زمین

ادامه مطلب

مرجع تشخیص زراعی بودن زمین

ابطال تصمیم هسته هیات گزینش به استناد اظهارات کذب افراد

ابطال تصمیم هسته هیات گزینش به استناد اظهارات کذب افراد

ادامه مطلب

ابطال تصمیم هسته هیات گزینش به استناد اظهارات کذب افراد

مرجع تعیین حریم آثار ملی

مرجع تعیین حریم آثار ملی

ادامه مطلب

مرجع تعیین حریم آثار ملی

وضعیت مالکیت اشخاص بعد از عدم اجرای طرح عمومی

وضعیت مالکیت اشخاص بعد از عدم اجرای طرح عمومی

ادامه مطلب

وضعیت مالکیت اشخاص بعد از عدم اجرای طرح عمومی

استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نمونه رای دیوان عدالت بابت مطالبه بهای املاک در طرح از شهرداری

نمونه رای دیوان عدالت بابت مطالبه بهای املاک در طرح از شهرداری

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت بابت مطالبه بهای املاک در طرح از شهرداری

نمونه رای نحوه محاسبه حق مشرفیت

نمونه رای نحوه محاسبه حق مشرفیت

ادامه مطلب

نمونه رای نحوه محاسبه حق مشرفیت

تشریفات اجرای رای دیوان عدالت اداری

تشریفات اجرای رای دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

تشریفات اجرای رای دیوان عدالت اداری

شرایط الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

شرایط الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

ادامه مطلب

شرایط الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

رای دادگاه بابت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ

رای دادگاه بابت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ

ادامه مطلب

رای دادگاه بابت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ

دستور موقت تغییر محل جغرافیایی خدمت در دیوان عدالت اداری

دستور موقت تغییر محل جغرافیایی خدمت در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

دستور موقت تغییر محل جغرافیایی خدمت در دیوان عدالت اداری

شرایط رسیدگی به تخلف کارمند خارج از مکان کار و زمان اداری

شرایط رسیدگی به تخلف کارمند خارج از مکان کار و زمان اداری

ادامه مطلب

شرایط رسیدگی به تخلف کارمند خارج از مکان کار و زمان اداری

شرایط تقاضای تخلیه عین مستاجره به دلیل تغییر شغل مستاجر

شرایط تقاضای تخلیه عین مستاجره به دلیل تغییر شغل مستاجر

ادامه مطلب

شرایط تقاضای تخلیه عین مستاجره به دلیل تغییر شغل مستاجر

شرایط تملک ملک اشخاص برای طرحهای عمومی

شرایط تملک ملک اشخاص برای طرحهای عمومی

ادامه مطلب

شرایط تملک ملک اشخاص برای طرحهای عمومی

نمونه رای دادگاه کیفری در مورد اتهام تغییر کاربری

نمونه رای دادگاه کیفری در مورد اتهام تغییر کاربری

ادامه مطلب

نمونه رای دادگاه کیفری در مورد اتهام تغییر کاربری

نحوه احراز جانبازی مجروحین در مناطق جنگی با مواد منفجره

نحوه احراز جانبازی مجروحین در مناطق جنگی با مواد منفجره

ادامه مطلب

نحوه احراز جانبازی مجروحین در مناطق جنگی با مواد منفجره

رای دیوان عدالت اداری در مورد قاچاق کالا

رای دیوان عدالت اداری در مورد قاچاق کالا

ادامه مطلب

رای دیوان عدالت اداری در مورد قاچاق کالا