محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

نحوه شکایت از ابلاغیه ها و اخطاریه های صادره از سازمانهای دولتی

نحوه شکایت از ابلاغیه ها و اخطاریه های صادره از سازمانهای دولتی

ادامه مطلب

نحوه شکایت از ابلاغیه ها و اخطاریه های صادره از سازمانهای دولتی

شرایط انتخاب وکیل از طرف شرکت در دیوان عدالت اداری

شرایط انتخاب وکیل از طرف شرکت در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط انتخاب وکیل از طرف شرکت در دیوان عدالت اداری

میزان اعتبار تعیین بنگاه معاملات املاک به عنوان داور

میزان اعتبار تعیین بنگاه معاملات املاک به عنوان داور

ادامه مطلب

میزان اعتبار تعیین بنگاه معاملات املاک به عنوان داور

مرخصی زایمان و مقررات مربوط به افزایش زمان مرخصی

مرخصی زایمان و مقررات مربوط به افزایش زمان مرخصی

ادامه مطلب

مرخصی زایمان و مقررات مربوط به افزایش زمان مرخصی

طرح دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن

طرح دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن

ادامه مطلب

طرح دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن

وکیل شکایت از رای ماده 100 چالوس

وکیل شکایت از رای ماده 100 چالوس

ادامه مطلب

وکیل شکایت از رای ماده 100 چالوس

طرح جامع چیست؟

طرح جامع چیست؟

ادامه مطلب

طرح جامع چیست؟

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت

ادامه مطلب

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت

نمونه رای دیوان عدالت اداری برای ابطال رای تعزیرات حکومتی

نمونه رای دیوان عدالت اداری برای ابطال رای تعزیرات حکومتی

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت اداری برای ابطال رای تعزیرات حکومتی

نمونه رای ابطال رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

نمونه رای ابطال رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

ادامه مطلب

نمونه رای ابطال رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

شرایط اخذ مجوز بازسازی بناهای موجود در باغ از طریق جهاد کشاورزی

شرایط اخذ مجوز بازسازی بناهای موجود در باغ از طریق جهاد کشاورزی

ادامه مطلب

شرایط اخذ مجوز بازسازی بناهای موجود در باغ از طریق جهاد کشاورزی

نمونه رای ابطال رای کمیسیون ماده 100 بابت تعطیلی بازارچه

نمونه رای ابطال رای کمیسیون ماده 100 بابت تعطیلی بازارچه

ادامه مطلب

نمونه رای ابطال رای کمیسیون ماده 100 بابت تعطیلی بازارچه

تعیین دقیق قانون استخدامی خاص حاکم بر قرارداد

تعیین دقیق قانون استخدامی خاص حاکم بر قرارداد

ادامه مطلب

تعیین دقیق قانون استخدامی خاص حاکم بر قرارداد

نمونه رای دادگاه درباره مجازات کیفری قطع درختان باغ

نمونه رای دادگاه درباره مجازات کیفری قطع درختان باغ

ادامه مطلب

نمونه رای دادگاه درباره مجازات کیفری قطع درختان باغ

مرجع شکایت از نهاد کتابخانه های عمومی کشور

مرجع شکایت از نهاد کتابخانه های عمومی کشور

ادامه مطلب

مرجع شکایت از نهاد کتابخانه های عمومی کشور

تاثیر خرید ملک خریدار درقبول اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

تاثیر خرید ملک خریدار درقبول اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

تاثیر خرید ملک خریدار درقبول اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

نمونه رای ابطال عوارض شهرداری با حکم دیوان عدالت اداری

نمونه رای ابطال عوارض شهرداری با حکم دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نمونه رای ابطال عوارض شهرداری با حکم دیوان عدالت اداری

تاثیر تبدیل مجازات اخراج به کسر حقوق در احتساب مدت اخراج برای سنوات

تاثیر تبدیل مجازات اخراج به کسر حقوق در احتساب مدت اخراج برای سنوات

ادامه مطلب

تاثیر تبدیل مجازات اخراج به کسر حقوق در احتساب مدت اخراج برای سنوات

شرط اعمال مدرک تحصیلی بالاتر برای کارمندان

شرط اعمال مدرک تحصیلی بالاتر برای کارمندان

ادامه مطلب

شرط اعمال مدرک تحصیلی بالاتر برای کارمندان

مزایای استخدامی برای جانبازان

مزایای استخدامی برای جانبازان

ادامه مطلب

مزایای استخدامی برای جانبازان