محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

رسیدگی به اتهام سهل انگاری در هیات تخلفات اداری

رسیدگی به اتهام سهل انگاری در هیات تخلفات اداری

ادامه مطلب وکیل

رسیدگی به اتهام سهل انگاری در هیات تخلفات اداری

رضایت نامه شاکی پس از صدور رای برای اعاده دادرسی در دیوان عدالت

رضایت نامه شاکی پس از صدور رای برای اعاده دادرسی در دیوان عدالت

ادامه مطلب وکیل

رضایت نامه شاکی پس از صدور رای برای اعاده دادرسی در دیوان عدالت

وکیل شهرداری در اردبیل

وکیل شهرداری در اردبیل

ادامه مطلب وکیل

وکیل شهرداری در اردبیل

استنکاف کمیسیون ماده 100 شهرداری از اجرای رای دیوان

استنکاف کمیسیون ماده 100 شهرداری از اجرای رای دیوان

ادامه مطلب وکیل

استنکاف کمیسیون ماده 100 شهرداری از اجرای رای دیوان

نمونه لایحه اعتراض به رای تعطیلی محل کسب در دیوان عدالت اداری

نمونه لایحه اعتراض به رای تعطیلی محل کسب در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب وکیل

نمونه لایحه اعتراض به رای تعطیلی محل کسب در دیوان عدالت اداری

قانون شهرداری

قانون شهرداری

ادامه مطلب وکیل

قانون شهرداری

شرایط احتساب بومی بودن فرد برای استخدام

شرایط احتساب بومی بودن فرد برای استخدام

ادامه مطلب وکیل

شرایط احتساب بومی بودن فرد برای استخدام

نمونه رای الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی

نمونه رای الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی

ادامه مطلب وکیل

نمونه رای الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی

نحوه شکایت از ابلاغیه ها و اخطاریه های صادره از سازمانهای دولتی

نحوه شکایت از ابلاغیه ها و اخطاریه های صادره از سازمانهای دولتی

ادامه مطلب وکیل

نحوه شکایت از ابلاغیه ها و اخطاریه های صادره از سازمانهای دولتی

تاثیر تخلفات کمتر از 50 متر در رسیدگی کمیسیون ماده 100 شهرداری

تاثیر تخلفات کمتر از 50 متر در رسیدگی کمیسیون ماده 100 شهرداری

ادامه مطلب وکیل

تاثیر تخلفات کمتر از 50 متر در رسیدگی کمیسیون ماده 100 شهرداری