محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

 وکیل تخصصی امور شهرداری،لطفاً برای نحوه صحیح طرح دعوا و امکان و یا عدم امکان طرح شکایت از شهرداری از جمله دعاوی مربوط به کمیسیون ماده 100 و عوارض لطفاً مدارک و مستندات خود را از طریق واتس اپ به شماره ی 09194504079ارسال بفرمایید. با احترام کریمی وکیل دادگستری

مقالات ما

وکیل شهرداری شیراز

وکیل شهرداری شیراز

ادامه مطلب وکیل

وکیل شهرداری شیراز

نحوه طرح شکایت برقراری بیمه بیکاری در دیوان عدالت اداری

نحوه طرح شکایت برقراری بیمه بیکاری در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب وکیل

نحوه طرح شکایت برقراری بیمه بیکاری در دیوان عدالت اداری

مصوبه جدید هیات وزیران به عنوان دلیل جدید در اعاده دارسی دیوان عدالت

مصوبه جدید هیات وزیران به عنوان دلیل جدید در اعاده دارسی دیوان عدالت

ادامه مطلب وکیل

مصوبه جدید هیات وزیران به عنوان دلیل جدید در اعاده دارسی دیوان عدالت

دادخواست صحیح الزام به پرداخت حق بیمه در دیوان عدالت

دادخواست صحیح الزام به پرداخت حق بیمه در دیوان عدالت

ادامه مطلب وکیل

دادخواست صحیح الزام به پرداخت حق بیمه در دیوان عدالت

شکایت مطالبه حق بیمه از غیر کارفرما در دیوان عدالت اداری

شکایت مطالبه حق بیمه از غیر کارفرما در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب وکیل

شکایت مطالبه حق بیمه از غیر کارفرما در دیوان عدالت اداری

نحوه صدور پایان کار و عدم خلاف ساختمان توسط شهرداری

نحوه صدور پایان کار و عدم خلاف ساختمان توسط شهرداری

ادامه مطلب وکیل

نحوه صدور پایان کار و عدم خلاف ساختمان توسط شهرداری

تبدیل واحد مسکونی برای استفاده تجاری در رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

تبدیل واحد مسکونی برای استفاده تجاری در رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

ادامه مطلب وکیل

تبدیل واحد مسکونی برای استفاده تجاری در رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

مرجع صدور پروانه مسکونی در مورد باغات

مرجع صدور پروانه مسکونی در مورد باغات

ادامه مطلب وکیل

مرجع صدور پروانه مسکونی در مورد باغات

نحوه احراز جانبازی مجروحین در مناطق جنگی با مواد منفجره

نحوه احراز جانبازی مجروحین در مناطق جنگی با مواد منفجره

ادامه مطلب وکیل

نحوه احراز جانبازی مجروحین در مناطق جنگی با مواد منفجره

وکیل لرستان برای امور شهرداری

وکیل لرستان برای امور شهرداری

ادامه مطلب وکیل

وکیل لرستان برای امور شهرداری

ابطال تصمیم هسته هیات گزینش به استناد اظهارات کذب افراد

ابطال تصمیم هسته هیات گزینش به استناد اظهارات کذب افراد

ادامه مطلب وکیل

ابطال تصمیم هسته هیات گزینش به استناد اظهارات کذب افراد

مرجع اعتراض به تصمیم کمیسیون رسیدگی به چاههای آب فاقد پروانه

مرجع اعتراض به تصمیم کمیسیون رسیدگی به چاههای آب فاقد پروانه

ادامه مطلب وکیل

مرجع اعتراض به تصمیم کمیسیون رسیدگی به چاههای آب فاقد پروانه

شرایط معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت حق بیمه

شرایط معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت حق بیمه

ادامه مطلب وکیل

شرایط معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت حق بیمه

نحوه اثبات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بعد از بازنشتگی عادی

نحوه اثبات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بعد از بازنشتگی عادی

ادامه مطلب وکیل

نحوه اثبات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بعد از بازنشتگی عادی

وکیل برای شکایت از شهرداری تنکابن

وکیل برای شکایت از شهرداری تنکابن

ادامه مطلب وکیل

وکیل برای شکایت از شهرداری تنکابن

نحوه شکایت از شهرداری بابت پروانه ساختمان همسایه

نحوه شکایت از شهرداری بابت پروانه ساختمان همسایه

ادامه مطلب وکیل

نحوه شکایت از شهرداری بابت پروانه ساختمان همسایه

مجازات کارمند در سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری

مجازات کارمند در سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری

ادامه مطلب وکیل

مجازات کارمند در سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری

مطالبه خسارت فسخ یکجانبه قرارداد اجاره از سوی شهرداری

مطالبه خسارت فسخ یکجانبه قرارداد اجاره از سوی شهرداری

ادامه مطلب وکیل

مطالبه خسارت فسخ یکجانبه قرارداد اجاره از سوی شهرداری

مرجع تعیین حریم آثار ملی

مرجع تعیین حریم آثار ملی

ادامه مطلب وکیل

مرجع تعیین حریم آثار ملی

نحوه قیمت گذاری املاک و اراضی واقع در طرح های عمرانی یا عمومی

نحوه قیمت گذاری املاک و اراضی واقع در طرح های عمرانی یا عمومی

ادامه مطلب وکیل

نحوه قیمت گذاری املاک و اراضی واقع در طرح های عمرانی یا عمومی