محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

درخواست ارزیابی مجدد قیمت ملک در تملک املاک توسط شهرداری

درخواست ارزیابی مجدد قیمت ملک در تملک املاک توسط شهرداری

ادامه مطلب

درخواست ارزیابی مجدد قیمت ملک در تملک املاک توسط شهرداری

تاثیر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت از زمان صدور

تاثیر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت از زمان صدور

ادامه مطلب

تاثیر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت از زمان صدور

مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه بهای املاک تملک شده دولت و شهرداری ها

مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه بهای املاک تملک شده دولت و شهرداری ها

ادامه مطلب

مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه بهای املاک تملک شده دولت و شهرداری ها

رای بابت صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

رای بابت صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

ادامه مطلب

رای بابت صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

جریمه تاخیر در پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

جریمه تاخیر در پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

ادامه مطلب

جریمه تاخیر در پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

مرجع صالح به شکایت از سازمان بورس و اوراق بهادار

مرجع صالح به شکایت از سازمان بورس و اوراق بهادار

ادامه مطلب

مرجع صالح به شکایت از سازمان بورس و اوراق بهادار

وکیل شهرداری در کرمان

وکیل شهرداری در کرمان

ادامه مطلب

وکیل شهرداری در کرمان

الزام گزینش به آزمایش مجدد در صورت انکار کارمند به اعتیاد

الزام گزینش به آزمایش مجدد در صورت انکار کارمند به اعتیاد

ادامه مطلب

الزام گزینش به آزمایش مجدد در صورت انکار کارمند به اعتیاد

مرجع صالح به شکایت از سازمان آب و فاضلاب

مرجع صالح به شکایت از سازمان آب و فاضلاب

ادامه مطلب

مرجع صالح به شکایت از سازمان آب و فاضلاب

نحوه صحیح شکایت تغییر حکم بازنشستگی در دیوان عدالت اداری

نحوه صحیح شکایت تغییر حکم بازنشستگی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نحوه صحیح شکایت تغییر حکم بازنشستگی در دیوان عدالت اداری

دستور موقت جلوگیری از منوع الخروجی رئیس هیات مدیره

دستور موقت جلوگیری از منوع الخروجی رئیس هیات مدیره

ادامه مطلب

دستور موقت جلوگیری از منوع الخروجی رئیس هیات مدیره

مرجع موافقت با تغییر کاربری اراضی شهری

مرجع موافقت با تغییر کاربری اراضی شهری

ادامه مطلب

مرجع موافقت با تغییر کاربری اراضی شهری

نحوه اعتراض به ممنوع الخروجی در دیوان عدالت اداری

نحوه اعتراض به ممنوع الخروجی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نحوه اعتراض به ممنوع الخروجی در دیوان عدالت اداری

نحوه ابطال اقدامات ثبت احوال مبنی بر ابطال شناسنامه

نحوه ابطال اقدامات ثبت احوال مبنی بر ابطال شناسنامه

ادامه مطلب

نحوه ابطال اقدامات ثبت احوال مبنی بر ابطال شناسنامه

نحوه طرح دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری

نحوه طرح دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نحوه طرح دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مرجع موافقت با تغییر کاربری باغها و فضای سبز شهرها

مرجع موافقت با تغییر کاربری باغها و فضای سبز شهرها

ادامه مطلب

مرجع موافقت با تغییر کاربری باغها و فضای سبز شهرها

نحوه محاسبه سوابق خدمت مربیان مهد کودک های دولتی

نحوه محاسبه سوابق خدمت مربیان مهد کودک های دولتی

ادامه مطلب

نحوه محاسبه سوابق خدمت مربیان مهد کودک های دولتی

شرایط عدم اعمال افزایش سود بازرگانی در خصوص ورود کالا

شرایط عدم اعمال افزایش سود بازرگانی در خصوص ورود کالا

ادامه مطلب

شرایط عدم اعمال افزایش سود بازرگانی در خصوص ورود کالا

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد اخراج کارمندان

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد اخراج کارمندان

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد اخراج کارمندان

به چه کالائی  در قانون کالای قاچاق گفته می شود؟

به چه کالائی در قانون کالای قاچاق گفته می شود؟

ادامه مطلب

به چه کالائی در قانون کالای قاچاق گفته می شود؟