محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

مرجع پرداخت هزینه انتقال صندوق بازنشستگی

مرجع پرداخت هزینه انتقال صندوق بازنشستگی

ادامه مطلب

مرجع پرداخت هزینه انتقال صندوق بازنشستگی

وضعیت شمول حق بیمه تامین اجتماعی نسبت به معاملات خدماتی

وضعیت شمول حق بیمه تامین اجتماعی نسبت به معاملات خدماتی

ادامه مطلب

وضعیت شمول حق بیمه تامین اجتماعی نسبت به معاملات خدماتی

جریمه تاخیر در پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

جریمه تاخیر در پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

ادامه مطلب

جریمه تاخیر در پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

عوارض حق کسب و پیشه بانک ها با رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

عوارض حق کسب و پیشه بانک ها با رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

ادامه مطلب

عوارض حق کسب و پیشه بانک ها با رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

نمونه اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی

نمونه اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی

ادامه مطلب

نمونه اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی

ضوابط تغییر کاربری برای سکونت شخصی توسط مالکین کم بضاعت

ضوابط تغییر کاربری برای سکونت شخصی توسط مالکین کم بضاعت

ادامه مطلب

ضوابط تغییر کاربری برای سکونت شخصی توسط مالکین کم بضاعت

کاربری اراضی زراعی و باغها و تغییر غیرمجاز آنها

کاربری اراضی زراعی و باغها و تغییر غیرمجاز آنها

ادامه مطلب

کاربری اراضی زراعی و باغها و تغییر غیرمجاز آنها

قوانین مربوط به تردید تابعیت اشخاص

قوانین مربوط به تردید تابعیت اشخاص

ادامه مطلب

قوانین مربوط به تردید تابعیت اشخاص

تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد

تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد

ادامه مطلب

تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد

وظایف و مسئولیتهای مهندس ناظر ساختمان

وظایف و مسئولیتهای مهندس ناظر ساختمان

ادامه مطلب

وظایف و مسئولیتهای مهندس ناظر ساختمان

نحوه شکایت از تخلف کارمند دولت در هیات تخلفات اداری

نحوه شکایت از تخلف کارمند دولت در هیات تخلفات اداری

ادامه مطلب

نحوه شکایت از تخلف کارمند دولت در هیات تخلفات اداری

نحوه قیمت گذاری املاک و اراضی واقع در طرح های عمرانی یا عمومی

نحوه قیمت گذاری املاک و اراضی واقع در طرح های عمرانی یا عمومی

ادامه مطلب

نحوه قیمت گذاری املاک و اراضی واقع در طرح های عمرانی یا عمومی

تاثیر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت از زمان صدور

تاثیر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت از زمان صدور

ادامه مطلب

تاثیر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت از زمان صدور

دستور موقت اجازه ثبت نام در آزمون دستیاری فوق تخصص

دستور موقت اجازه ثبت نام در آزمون دستیاری فوق تخصص

ادامه مطلب

دستور موقت اجازه ثبت نام در آزمون دستیاری فوق تخصص

تاثیر تبدیل مجازات اخراج به کسر حقوق در احتساب مدت اخراج برای سنوات

تاثیر تبدیل مجازات اخراج به کسر حقوق در احتساب مدت اخراج برای سنوات

ادامه مطلب

تاثیر تبدیل مجازات اخراج به کسر حقوق در احتساب مدت اخراج برای سنوات

مقررات اخذ شهریه از دانشجویان روزانه توسط دانشگاههای دولتی

مقررات اخذ شهریه از دانشجویان روزانه توسط دانشگاههای دولتی

ادامه مطلب

مقررات اخذ شهریه از دانشجویان روزانه توسط دانشگاههای دولتی

نمونه دادخواست ابطال رای شورای اصلاحات ارضی در دیوان عدالت

نمونه دادخواست ابطال رای شورای اصلاحات ارضی در دیوان عدالت

ادامه مطلب

نمونه دادخواست ابطال رای شورای اصلاحات ارضی در دیوان عدالت

وکیل متخصص شکایت از شهرداری قوچان

وکیل متخصص شکایت از شهرداری قوچان

ادامه مطلب

وکیل متخصص شکایت از شهرداری قوچان

اراضی دایر و بایر چیست؟

اراضی دایر و بایر چیست؟

ادامه مطلب

اراضی دایر و بایر چیست؟

وکیل دیوان عدالت اداری برای امور شهرداری تبریز

وکیل دیوان عدالت اداری برای امور شهرداری تبریز

ادامه مطلب

وکیل دیوان عدالت اداری برای امور شهرداری تبریز