محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

وضعیت رسیدگی به تخلف جدید در اثناء رسیدگی تجدید نظر تخلفات اداری

وضعیت رسیدگی به تخلف جدید در اثناء رسیدگی تجدید نظر تخلفات اداری

ادامه مطلب

وضعیت رسیدگی به تخلف جدید در اثناء رسیدگی تجدید نظر تخلفات اداری

شرایط امکان شکایت سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری

شرایط امکان شکایت سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط امکان شکایت سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری

رای دیوان عدالت اداری در مورد قاچاق کالا

رای دیوان عدالت اداری در مورد قاچاق کالا

ادامه مطلب

رای دیوان عدالت اداری در مورد قاچاق کالا

نحوه تعیین ساعت کار معلمان مدارس

نحوه تعیین ساعت کار معلمان مدارس

ادامه مطلب

نحوه تعیین ساعت کار معلمان مدارس

مرجع رسیدگی به دعوی پرداخت بیمه عمر

مرجع رسیدگی به دعوی پرداخت بیمه عمر

ادامه مطلب

مرجع رسیدگی به دعوی پرداخت بیمه عمر

نمونه رای ابطال گواهی پایان کار ساختمان بابت پارکینگ

نمونه رای ابطال گواهی پایان کار ساختمان بابت پارکینگ

ادامه مطلب

نمونه رای ابطال گواهی پایان کار ساختمان بابت پارکینگ

نمونه دادخواست الزام منابع طبیعی به صدور پروانه چرا در دیوان عدالت

نمونه دادخواست الزام منابع طبیعی به صدور پروانه چرا در دیوان عدالت

ادامه مطلب

نمونه دادخواست الزام منابع طبیعی به صدور پروانه چرا در دیوان عدالت

شرایط رسیدگی به تخلف کارمند خارج از مکان کار و زمان اداری

شرایط رسیدگی به تخلف کارمند خارج از مکان کار و زمان اداری

ادامه مطلب

شرایط رسیدگی به تخلف کارمند خارج از مکان کار و زمان اداری

تاثیر انتقال صندوق بیمه بر عنوان شغلی

تاثیر انتقال صندوق بیمه بر عنوان شغلی

ادامه مطلب

تاثیر انتقال صندوق بیمه بر عنوان شغلی

شرایط اجرای رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

شرایط اجرای رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

ادامه مطلب

شرایط اجرای رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

مجازات همراه راننده حامل کالای قاچاق

مجازات همراه راننده حامل کالای قاچاق

ادامه مطلب

مجازات همراه راننده حامل کالای قاچاق

الزام به اعطای مزایای قانون حفاظت در برابر اشعه

الزام به اعطای مزایای قانون حفاظت در برابر اشعه

ادامه مطلب

الزام به اعطای مزایای قانون حفاظت در برابر اشعه

نحوه اعتراض به اعلام عدم صلاحیت عمومی داوطلب کنکور

نحوه اعتراض به اعلام عدم صلاحیت عمومی داوطلب کنکور

ادامه مطلب

نحوه اعتراض به اعلام عدم صلاحیت عمومی داوطلب کنکور

نمونه رای نحوه محاسبه حق مشرفیت

نمونه رای نحوه محاسبه حق مشرفیت

ادامه مطلب

نمونه رای نحوه محاسبه حق مشرفیت

مجازات کارمند در سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری

مجازات کارمند در سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری

ادامه مطلب

مجازات کارمند در سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری

دستور موقت جلوگیری از قطع مستمری از سوی سازمان تامین اجتماعی

دستور موقت جلوگیری از قطع مستمری از سوی سازمان تامین اجتماعی

ادامه مطلب

دستور موقت جلوگیری از قطع مستمری از سوی سازمان تامین اجتماعی

وکیل برای شکایت از شهرداری کهکیلویه و بویر احمد

وکیل برای شکایت از شهرداری کهکیلویه و بویر احمد

ادامه مطلب

وکیل برای شکایت از شهرداری کهکیلویه و بویر احمد

نمونه رای احتساب فاصله بین فراغت از تحصیل تا استخدام به عنوان سنوات خدمت

نمونه رای احتساب فاصله بین فراغت از تحصیل تا استخدام به عنوان سنوات خدمت

ادامه مطلب

نمونه رای احتساب فاصله بین فراغت از تحصیل تا استخدام به عنوان سنوات خدمت

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ادامه مطلب

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قوانین مربوط به تردید تابعیت اشخاص

قوانین مربوط به تردید تابعیت اشخاص

ادامه مطلب

قوانین مربوط به تردید تابعیت اشخاص