محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

تخفیف جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری و شرایط آن

تخفیف جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری و شرایط آن

ادامه مطلب وکیل

تخفیف جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری و شرایط آن

نحوه شکایت از تصمیمات واحدهای دولتی مسئول پروژه های مسکن مهر

نحوه شکایت از تصمیمات واحدهای دولتی مسئول پروژه های مسکن مهر

ادامه مطلب وکیل

نحوه شکایت از تصمیمات واحدهای دولتی مسئول پروژه های مسکن مهر

شرایط ارتقاء گروه کارمند پس از اعاده به کار با رای هیات تخلفات اداری

شرایط ارتقاء گروه کارمند پس از اعاده به کار با رای هیات تخلفات اداری

ادامه مطلب وکیل

شرایط ارتقاء گروه کارمند پس از اعاده به کار با رای هیات تخلفات اداری

طرح جامع چیست؟

طرح جامع چیست؟

ادامه مطلب وکیل

طرح جامع چیست؟

تاثیر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت از زمان صدور

تاثیر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت از زمان صدور

ادامه مطلب وکیل

تاثیر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت از زمان صدور

ضوابط قانونی تعیین یک منطقه به عنوان شهر

ضوابط قانونی تعیین یک منطقه به عنوان شهر

ادامه مطلب وکیل

ضوابط قانونی تعیین یک منطقه به عنوان شهر

تاثیر باغ شدن زمین پس از اعلام موات بودن در کاربری آن

تاثیر باغ شدن زمین پس از اعلام موات بودن در کاربری آن

ادامه مطلب وکیل

تاثیر باغ شدن زمین پس از اعلام موات بودن در کاربری آن

میزان اعتبار تعیین بنگاه معاملات املاک به عنوان داور

میزان اعتبار تعیین بنگاه معاملات املاک به عنوان داور

ادامه مطلب وکیل

میزان اعتبار تعیین بنگاه معاملات املاک به عنوان داور

نحوه شکایت از تصمیمات کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان

نحوه شکایت از تصمیمات کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان

ادامه مطلب وکیل

نحوه شکایت از تصمیمات کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان

نمونه رای شکایت از شهرداری بابت ابطال پروانه و پایانکار ساختمانی

نمونه رای شکایت از شهرداری بابت ابطال پروانه و پایانکار ساختمانی

ادامه مطلب وکیل

نمونه رای شکایت از شهرداری بابت ابطال پروانه و پایانکار ساختمانی

دستور موقت در خصوص توقف اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

دستور موقت در خصوص توقف اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

ادامه مطلب وکیل

دستور موقت در خصوص توقف اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

مقررات مرخصی کارمندان در مناطق محروم

مقررات مرخصی کارمندان در مناطق محروم

ادامه مطلب وکیل

مقررات مرخصی کارمندان در مناطق محروم

نحوه اعتراض به اعلام عدم صلاحیت عمومی داوطلب کنکور

نحوه اعتراض به اعلام عدم صلاحیت عمومی داوطلب کنکور

ادامه مطلب وکیل

نحوه اعتراض به اعلام عدم صلاحیت عمومی داوطلب کنکور

شکایت از شهرداری بابت عدم صدور پایان کار

شکایت از شهرداری بابت عدم صدور پایان کار

ادامه مطلب وکیل

شکایت از شهرداری بابت عدم صدور پایان کار

ایام سابقه تدریس سربازان معلم حق التدریس

ایام سابقه تدریس سربازان معلم حق التدریس

ادامه مطلب وکیل

ایام سابقه تدریس سربازان معلم حق التدریس

کدام یک از آراء ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت قابل تسری به زمان تصویب مصوبه می‌باشد؟

کدام یک از آراء ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت قابل تسری به زمان تصویب مصوبه می‌باشد؟

ادامه مطلب وکیل

کدام یک از آراء ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت قابل تسری به زمان تصویب مصوبه می‌باشد؟

اعتراض به حکم انفصال موقت کارمند در دیوان عدالت اداری

اعتراض به حکم انفصال موقت کارمند در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب وکیل

اعتراض به حکم انفصال موقت کارمند در دیوان عدالت اداری

خسارت تاخیر تادیه حقوق و مزایای کارمندان دولت

خسارت تاخیر تادیه حقوق و مزایای کارمندان دولت

ادامه مطلب وکیل

خسارت تاخیر تادیه حقوق و مزایای کارمندان دولت

نمونه رای ابطال رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

نمونه رای ابطال رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

ادامه مطلب وکیل

نمونه رای ابطال رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

ادامه مطلب وکیل

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها