محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

شرایط تقاضای ابطال پروانه ساخت ملک‌ همجوار

شرایط تقاضای ابطال پروانه ساخت ملک‌ همجوار

ادامه مطلب

شرایط تقاضای ابطال پروانه ساخت ملک‌ همجوار

مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه بهای املاک تملک شده دولت و شهرداری ها

مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه بهای املاک تملک شده دولت و شهرداری ها

ادامه مطلب

مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه بهای املاک تملک شده دولت و شهرداری ها

اموال مشمول مالیات بر ارث کدامند؟

اموال مشمول مالیات بر ارث کدامند؟

ادامه مطلب

اموال مشمول مالیات بر ارث کدامند؟

شرایط واگذاری وظائف کمیسیون ماده 5 شهرسازی به شهرداری

شرایط واگذاری وظائف کمیسیون ماده 5 شهرسازی به شهرداری

ادامه مطلب

شرایط واگذاری وظائف کمیسیون ماده 5 شهرسازی به شهرداری

تاثیر ارتکاب تخلف اداری پس از بازنشستگی کارمند

تاثیر ارتکاب تخلف اداری پس از بازنشستگی کارمند

ادامه مطلب

تاثیر ارتکاب تخلف اداری پس از بازنشستگی کارمند

نمونه رای بازنشستگی ناشی از اعمال ماده ۱۰ قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور

نمونه رای بازنشستگی ناشی از اعمال ماده ۱۰ قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور

ادامه مطلب

نمونه رای بازنشستگی ناشی از اعمال ماده ۱۰ قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور

شرایط صدور پروانه احداث مرغداری در ملک مشاع

شرایط صدور پروانه احداث مرغداری در ملک مشاع

ادامه مطلب

شرایط صدور پروانه احداث مرغداری در ملک مشاع

شرایط برقراری فوق العاده همطرازی ویژه ارتقای شغلی کارشناسان

شرایط برقراری فوق العاده همطرازی ویژه ارتقای شغلی کارشناسان

ادامه مطلب

شرایط برقراری فوق العاده همطرازی ویژه ارتقای شغلی کارشناسان

ابطال پروانه ساخت ملک همسایه مجاور در دیوان عدالت اداری

ابطال پروانه ساخت ملک همسایه مجاور در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

ابطال پروانه ساخت ملک همسایه مجاور در دیوان عدالت اداری

شرایط اجازه فروش آب مازاد چاه توسط دارنده پروانه

شرایط اجازه فروش آب مازاد چاه توسط دارنده پروانه

ادامه مطلب

شرایط اجازه فروش آب مازاد چاه توسط دارنده پروانه

اخذ پروانه تعمیرات ساختمان ازشهرداری و مقررات مربوط به آن

اخذ پروانه تعمیرات ساختمان ازشهرداری و مقررات مربوط به آن

ادامه مطلب

اخذ پروانه تعمیرات ساختمان ازشهرداری و مقررات مربوط به آن

ایجاد محدودیت برای مالک قبل از ثبت ملک در فهرست آثار ملی

ایجاد محدودیت برای مالک قبل از ثبت ملک در فهرست آثار ملی

ادامه مطلب

ایجاد محدودیت برای مالک قبل از ثبت ملک در فهرست آثار ملی

شرایط تایید مدرک تحصیلی کاردانی آزمون جامع دارندگان مدرک معادل

شرایط تایید مدرک تحصیلی کاردانی آزمون جامع دارندگان مدرک معادل

ادامه مطلب

شرایط تایید مدرک تحصیلی کاردانی آزمون جامع دارندگان مدرک معادل

تعریف قانونی تخلف اداری کارمندان دولتی چیست؟

تعریف قانونی تخلف اداری کارمندان دولتی چیست؟

ادامه مطلب

تعریف قانونی تخلف اداری کارمندان دولتی چیست؟

نحوه صحیح طرح شکایت از رای اداره کار در دیوان عدالت

نحوه صحیح طرح شکایت از رای اداره کار در دیوان عدالت

ادامه مطلب

نحوه صحیح طرح شکایت از رای اداره کار در دیوان عدالت

صلاحیت دیوان در تعیین حریم و بستر رودخانه

صلاحیت دیوان در تعیین حریم و بستر رودخانه

ادامه مطلب

صلاحیت دیوان در تعیین حریم و بستر رودخانه

رای دیوان عدالت در مورد نظر هیات مرکزی گزینش دانشجو

رای دیوان عدالت در مورد نظر هیات مرکزی گزینش دانشجو

ادامه مطلب

رای دیوان عدالت در مورد نظر هیات مرکزی گزینش دانشجو

تاثیر انتقال صندوق بیمه بر عنوان شغلی

تاثیر انتقال صندوق بیمه بر عنوان شغلی

ادامه مطلب

تاثیر انتقال صندوق بیمه بر عنوان شغلی

نحوه شکایت از شرکت توزیع برق تهران

نحوه شکایت از شرکت توزیع برق تهران

ادامه مطلب

نحوه شکایت از شرکت توزیع برق تهران

انتقال بانوان شاغل به محل سکونت همسر

انتقال بانوان شاغل به محل سکونت همسر

ادامه مطلب

انتقال بانوان شاغل به محل سکونت همسر