محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

شرایط اعتراض به رای هیات تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

شرایط اعتراض به رای هیات تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط اعتراض به رای هیات تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

مقررات دریافت بهای خدمات از زمینهای خالی در شهرها

مقررات دریافت بهای خدمات از زمینهای خالی در شهرها

ادامه مطلب

مقررات دریافت بهای خدمات از زمینهای خالی در شهرها

نمونه دادخواست الزام منابع طبیعی به صدور پروانه چرا در دیوان عدالت

نمونه دادخواست الزام منابع طبیعی به صدور پروانه چرا در دیوان عدالت

ادامه مطلب

نمونه دادخواست الزام منابع طبیعی به صدور پروانه چرا در دیوان عدالت

نمونه رای دادگاه در احراز سابقه عمران و احیای اراضی موات

نمونه رای دادگاه در احراز سابقه عمران و احیای اراضی موات

ادامه مطلب

نمونه رای دادگاه در احراز سابقه عمران و احیای اراضی موات

شرایط قانونی و مقررات مربوط به ابلاغ تخلفات اداری

شرایط قانونی و مقررات مربوط به ابلاغ تخلفات اداری

ادامه مطلب

شرایط قانونی و مقررات مربوط به ابلاغ تخلفات اداری

نحوه شکایت از آرای هیات نظارت ثبت اسناد

نحوه شکایت از آرای هیات نظارت ثبت اسناد

ادامه مطلب

نحوه شکایت از آرای هیات نظارت ثبت اسناد

صلاحیت دیوان در تعیین حریم و بستر رودخانه

صلاحیت دیوان در تعیین حریم و بستر رودخانه

ادامه مطلب

صلاحیت دیوان در تعیین حریم و بستر رودخانه

عوارض قراردادهای پیمانکاری با رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

عوارض قراردادهای پیمانکاری با رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

ادامه مطلب

عوارض قراردادهای پیمانکاری با رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

نمونه رای شکایت از شهرداری بابت پروانه ساخت

نمونه رای شکایت از شهرداری بابت پروانه ساخت

ادامه مطلب

نمونه رای شکایت از شهرداری بابت پروانه ساخت

صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری در صدور رای تخریب

صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری در صدور رای تخریب

ادامه مطلب

صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری در صدور رای تخریب

وکیل دیوان عدالت اداری جهت شکایت از شهرداری همدان

وکیل دیوان عدالت اداری جهت شکایت از شهرداری همدان

ادامه مطلب

وکیل دیوان عدالت اداری جهت شکایت از شهرداری همدان

رای دیوان عدالت اداری در مورد قاچاق کالا

رای دیوان عدالت اداری در مورد قاچاق کالا

ادامه مطلب

رای دیوان عدالت اداری در مورد قاچاق کالا

تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد

تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد

ادامه مطلب

تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت

ادامه مطلب

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت

نحوه ابطال رای هیات رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری در دیوان عدالت

نحوه ابطال رای هیات رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری در دیوان عدالت

ادامه مطلب

نحوه ابطال رای هیات رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری در دیوان عدالت

جریمه احداث بنای بدون پروانه ساخت

جریمه احداث بنای بدون پروانه ساخت

ادامه مطلب

جریمه احداث بنای بدون پروانه ساخت

نحوه صحیح شکایت تغییر حکم بازنشستگی در دیوان عدالت اداری

نحوه صحیح شکایت تغییر حکم بازنشستگی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نحوه صحیح شکایت تغییر حکم بازنشستگی در دیوان عدالت اداری

شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت در دیوان عدالت اداری

شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت در دیوان عدالت اداری

نمونه رای الزام دهیاری به صدور پروانه ساختمان

نمونه رای الزام دهیاری به صدور پروانه ساختمان

ادامه مطلب

نمونه رای الزام دهیاری به صدور پروانه ساختمان

تفاوت تخلف اداری کارمند با جرم

تفاوت تخلف اداری کارمند با جرم

ادامه مطلب

تفاوت تخلف اداری کارمند با جرم