محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

نحوه ابطال اسناد معارض برای اشخاص در دیوان عدالت اداری

نحوه ابطال اسناد معارض برای اشخاص در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب وکیل

نحوه ابطال اسناد معارض برای اشخاص در دیوان عدالت اداری

نمونه رای الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی

نمونه رای الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی

ادامه مطلب وکیل

نمونه رای الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی

مرجع حل اختلاف در احراز جانبازی اشخاص

مرجع حل اختلاف در احراز جانبازی اشخاص

ادامه مطلب وکیل

مرجع حل اختلاف در احراز جانبازی اشخاص

وضعیت شمول قانون جذب نیروی انسانی به سازمان تامین اجتماعی

وضعیت شمول قانون جذب نیروی انسانی به سازمان تامین اجتماعی

ادامه مطلب وکیل

وضعیت شمول قانون جذب نیروی انسانی به سازمان تامین اجتماعی

رد صلاحیت در گزینش به دلیل سوء شهرت بستگان

رد صلاحیت در گزینش به دلیل سوء شهرت بستگان

ادامه مطلب وکیل

رد صلاحیت در گزینش به دلیل سوء شهرت بستگان

مجازات شرکت در آزمون سراسری به جای داوطلب اصلی

مجازات شرکت در آزمون سراسری به جای داوطلب اصلی

ادامه مطلب وکیل

مجازات شرکت در آزمون سراسری به جای داوطلب اصلی

نمونه رای مطالبه هزینه های انجام شده در مال مشاع

نمونه رای مطالبه هزینه های انجام شده در مال مشاع

ادامه مطلب وکیل

نمونه رای مطالبه هزینه های انجام شده در مال مشاع

رای دیوان عدالت اداری در مورد قاچاق کالا

رای دیوان عدالت اداری در مورد قاچاق کالا

ادامه مطلب وکیل

رای دیوان عدالت اداری در مورد قاچاق کالا

مجازات همراه راننده حامل کالای قاچاق

مجازات همراه راننده حامل کالای قاچاق

ادامه مطلب وکیل

مجازات همراه راننده حامل کالای قاچاق

تاثیر اعلام معدل غیر واقعی داوطلب در صدور مدرک تحصیلی

تاثیر اعلام معدل غیر واقعی داوطلب در صدور مدرک تحصیلی

ادامه مطلب وکیل

تاثیر اعلام معدل غیر واقعی داوطلب در صدور مدرک تحصیلی